EATON SLOVENSKO

O spoločnosti Eaton Electric

Eaton Electric s.r.o. vstúpila na slovenský trh v roku 1998 pod názvom Felten & Guilleaume a neskôr zlúčením so spoločnosťou Moeller niesla názov Moeller Electric. Od apríla roku 2008 patrí Eaton Electric do skupiny Eaton.

V súvislosti s integráciou úspešne spolupracujeme od roku 2011 s Eaton Elektrotechnika, ktorá je našou materskou spoločnosťou, s ktorou v súčasnosti už tvoríme jeden organizačný celok, s cieľom poskytnúť našim klientom čo najvyšší štandard, zabezpečiť im rýchlejší servis a kvalitnejšie služby, ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie potreby. Berieme svoju úlohu vážne a zameriavame sa na vybudovanie a udržiavanie silných zákazníckych vzťahov na základe excelentných služieb, počnúc našimi výrobkami až po náš angažovaný zákaznícky servis a podporu zákazníkom.

Viac informácií nájdete na webových stránkach http://www.EatonElectric.sk.

O skupine EATON Corporation

Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton je globálnym lídrom v distribúcií energie a ochrane elektrických obvodov; ochrane pomocných záložných zdrojov;  v riadení a automatizácii; osvetlení a bezpečnosti; štrukturálnych riešeniach a zariadeniach pre elektrické siete; riešeniach pre sťažené a nebezpečné prostredia a v inžinierskych službách. Vďaka svojim komplexným riešeniam je spoločnosť Eaton pripravená prijať aj tie najdôležitejšie výzvy v oblasti riadenia elektrickej energie.
Eaton je spoločnosť zaoberajúca sa riadením energie, ktorá svojim klientom poskytuje úsporné riešenia pomáhajúce riadiť elektrickú, hydraulickú a mechanickú energiu efektívnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Obrat spoločnosti dosiahol v roku 2016 hodnotu 19.7 miliárd USD. Má približne 96 000 zamestnancov a predáva svoje výrobky vo viac ako 175 krajinách sveta.
Viac informácií nájdete na stránkach: www.eaton.eu alebo www.eaton.sk

    
 

Zdroje záložného napájania UPS
(rady Powerware, Pulsar) pre kancelárie, dátové centrá, priemysel, energetiku, zdravotníctvo a telekomunikácie

Servisní služby

Výrobky série Moeller
(istiace a spínacie prístroje nízkeho napätia pre bytové a priemyselné inštalácie, rozvádzače a prístroje vysokého napätia)